Kontakt

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på Halmstads Teater. Det kan exempelvis gälla bokning av lokaler för möten eller evenemang. Eller kanske något annat kopplat till teatern. Bara hör av dig!

Evenemang – besökare

Arrangör av evenemang

Möte

Adresser

Personal på Halmstads Teater

Henrik Drakenberg

Henrik Drakenberg

Chef Halmstads Teater

Telefon 035‑13 73 90 (växel)
E‑post henrik.drakenberg@halmstad.se

Mikael Sällstrom

Mikael Sällström

Scenmästare

Telefon 035‑13 73 90 (växel)
Epost mikael.sallstrom@halmstad.se

Victor Svensson

Victor Svensson

Tekniker

Telefon 035‑13 73 90 (växel)
Epost victor.svensson@halmstad.se

David Sjöwding

David Sjöwding

Tekniker

Telefon 035-13 73 90 (växel)
E‑post
david.sjowding@halmstad.se

Carina Nilsson

Carina Nilsson

Bokningskoordinator föreställningar

Telefon 035-13 73 90 (växel)
E‑post carina.nilsson1@halmstad.se

Patrik Sköld

Patrik Sköld

Bokningskoordinator möten, föreställningar och specialevenemang, samt ansvarig servering

Telefon 035‑13 73 90 (växel)
E‑post patrik.skold@halmstad.se

Lizette Hedkvist Sundsten

Lizette Hedkvist Sundsten

Bokningskoordinator föreställningar och marknadskoordinator

Telefon 035-13 73 90 (växel)
E‑post lizette.hedkvist.sundsten@halmstad.se

Samir Katadzic

Samir Katadzic

Koordinator

Telefon 035‑13 73 90 (växel)
E‑post samir.katadzic@halmstad.se

Eva Nilsson

Eva Nilsson

Koordinator

Telefon 035‑13 73 90 (växel)
E‑post eva.nilsson2@halmstad.se