Historia

Den 13 november 2019 var en speciell dag. Det var Halmstads Teaters födelsedag och vi fyllde hela 65 år. I den här byggnaden har vi och besökarna fått vara med om mängder av fantastiska, roliga och dramatiska upplevelser genom åren. Halmstads Teater är en framtidsscen, men allt börjar med en historia.

Halmstads Teater invigdes 1954. Planer på ett teaterbygge hade då funnits sedan lång tid, men inte förverkligats. Teatern hade sedan 1866 varit inhyst i Hotell Mårtensson på Storgatan, där resande teatersällskap framträdde.

År 1918 motionerades det i stadsfullmäktige om en utredning för att lösa den växande stadens behov av en större teater och konsertsal. Den teaterintresserade politikern och bagaren Fritz Gyllensvärd engagerade sig i hög grad för att detta skulle bli verklighet. När han avled 1927 efterlämnade han en donation på 100 000 kronor till Halmstad ”för att underlätta byggandet av en teater och i någon mån trygga dess drift”.

Arkitekter tävlade

Under 1930-talet ordnades en arkitekttävling om en teaterbyggnad. 50 förslag lämnades in, vinnare med 35 röster mot 1 blev Göteborgsarkitekten Sven Brolid. Men andra världskriget kom emellan och det blev inget byggande. När kriget var slut tog planläggningen ny fart. Staten bidrog med 242 000 kronor ur Lotterimedelsfonden. Ett genombrott för teaterbygget ägde rum då politiker föreslog att man skulle undersöka om teaterbygget kunde kombineras med ett nytt Folkets Hus.

KF:s Gösta Hedström anlitades som arkitekt, han kom att arbeta med projektet i hela nio år. Det beräknas att cirka 300 000 arbetstimmar hade lagts ned i projektet då teatern invigdes hösten 1954. Den totala arbetskostnaden uppgick till 5,5 miljoner kronor, vilket idag motsvarar drygt 80 miljoner kronor.

Byggarbetare som bygger Halmstads Teater

Utsmyckning

Halmstads Teater har en rik konstnärlig utsmyckning. Konstnärerna bidrog till att göra teaterhuset till en nationell angelägenhet. Idag är många av dessa konstnärer berömda. I teaterns foajé finns en stor väggfresk, där samtliga konstnärer i Halmstadgruppen har medverkat. Den utfördes 1953–1954. Eftersom Halmstads Teater är så rikt utsmyckad med konst har vi samlat mer information om våra konstverk och konstnärerna bakom dem på en egen sida. Läs mer om konsten på Halmstads Teater.

Teaterhusets exteriör

Halmstad Teaters stenhus vänder en kolossal yta mot Österbro och stadens centrum. 3 800 kubikmeter betong samt 20 000 säckar cement gick åt till detta bygge. Dessutom har 250 000 tegelstenar har använts, de flesta i den före detta Folkets Hus-delen.

Vid invigningen skrev Hallandspostens journalist ”Den har en exteriör som imponerar genom sina rena ytor. Den funktionalism som arkitekterna arbetat med har skapat festivitas* utan vräkighet och monumentalitet utan överbelastning. Den som ger sej tid att titta närmare finner hur små och obetydliga detaljer fullkomnar helheten”.

Redan samtiden insåg Teaterns egenart och byggnaden blev fort berömd över hela landet, inte minst för att den hade landsorternas största teatersalong.

*) feststämning, festglädje, festglans, glans, pompa, ståt, högtidlighet

Lyftkran som bygger Halmstads Teater

Teaterhusets interiör

Den stora teatersalongen nås genom en rymlig entré via en övre våning med garderob och servering. 756 personer rymdes i salongen och på balkongen fick ytterliggare 191 plats. Totalt 947 åskådarplatser – allt enligt originalritningarna.

I teaterhuset fanns förr en restaurang som ofta utgjorde scen för jazzkonserter. Figarosalen som en gång var en biograf är en ”byggnad i byggnaden”. Avsikten med detta var dels säkerhetsskäl, dels att verksamheten inte skulle störa föreställningar i den stora salongen.

Premiären

Vid premiären i november 1954 gavs August Strindbergs ”Dödsdansen” i regi av Karin Kavli och med ett flertal välkända skådespelare: Karin Kavli själv, Kolbjörn Knudsen, Erland Josephsson, Mona Dan-Bergman och Alica Florin. Föreställningen gavs ett stort utrymme i lokalpressen – där den rubricerades som ett av Strindbergs största verk.

Film från Svenska filminstitutet och SVT International

Nutid

Det är en spännande framtid som väntar vårt kulturminnesmärkta teaterhus.