English

Nyhetsbrev – möte

På Halmstads Teater arrangeras både stora och små möten samt konferenser. Nyhetsbrevet riktar sig till dig som är mötesbokare eller konferensdeltagare. Här kan du även ta del av erbjudanden! Vi gör utskick en gång i månaden med paus under sommaren.


Fler nyhetsbrev

Anmäl dig även gärna till nyhetsbrev inom våra andra verksamhetsområden! Halmstads Teater är en del av Destination Halmstad.