English

Kampanjer

Här presenterar vi ett urval av kampanjer som Destination Halmstad planerar, genomför just nu samt tidigare kampanjer cirka ett år tillbaka. Kampanjerna synkas alltid i flera kanaler, däribland sociala medier och webbplatsen destinationhalmstad.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Utöver de kampanjer som nämns nedan genomförs Destination Halmstad löpande även mindre kampanjer och insatser. Destination Halmstad genomför även kampanjer för större evenemang som Halmstads kommun är delaktiga i.

Vy

Haverdalskusten. Foto: Patrik Leonardsson

Kommande kampanjer

Gyllene Sommar

Sommaren 2024 är högaktuell med Gyllene Tider. I juni lanserar vi två nya audioguider i vår nya plattform "Halmstad Stories". En ny utställning "The Gyllene Tider Experience" öppnar och i juli kommer den nya filmen "Sommartider". Och detta ska vi givetvis marknadsföra. I början av juni börjar vår kampanj där vi paketerar upplevelser kopplat till Gyllene Tider.

Landningssida: Gyllene Tider. Sidan är under produktion
Geografiskt område: Både lokalt och nationellt
Digitala kanaler: Meta och Google Ads

Skördetid

Under sensommaren kommer vi satsa på en kampanj kring skördetider. Mer information kommer.

Reklamkampanj Best summer ever symbol

Pågående kampanjer

Sommar – Let's make the best summer ever 2.0

En fortsättning av förra årets sommarkampanj "Let's make the best summer ever". Den bästa sommaren skapar vi tillsammans. Genom kampanjen vill vi skapa en positiv känsla och visa allt som är på gång i Halmstad. I år lägger vi också ett större fokus på att nå ut till unga vuxna. Kampanjen har dragit igång och kommer rulla till början av augusti.

Hur kan jag vara en del av satsningen?
Alla evenemang som är med i Best summer ever hämtas i vår evenemangskalender. Här är alla välkomna att registrera sina evenemang!

Landningssida: Best summer ever
Geografiskt område: Stockholm/Mälardalen, Västra Götaland (Göteborg), Skåne, Kronoberg, Jönköping och Halland. Stort fokus kommer också läggas på att sprida budskapet lokalt i Halmstad.
Digitala kanaler: Meta, Youtube, banner-annonsering via Google Display, digitala skyltar (längs E6, i city och runt om i Halmstad) med mera.
Tryck: Halmstads egna magasin Upplev, JCDecaux stortavlor, SommarHalland, Cityliv med mera.

Tylösand

En fortsättning av förra årets digitala kampanj för området Tylösand. Kampanjen visar utbudet och de aktörer som finns i området. Kampanjen pågår från mitten av maj till mitten av augusti. Förra årets tre målgrupper används igen, med målet att driva trafik till de anpassade landningssidorna nedan.

Landningssidor
Lekfulla Tylösand (familjen)
Händelserika Tylösand (paret och vännerna)
Rofyllda Tylösand (senioren)

Geografiskt område: Stockholm/Mälardalen, Västra Götaland (Göteborg), Skåne, Kronoberg och Jönköping.
Digitala kanaler: Meta

Danmark

Under vår och sommar genomför vi vår kampanj mot den danska marknaden. Huvudfokus är att få upp kännedomen om Halmstad och inspirera via annonser och vår danska webbplats. Budskapet för kampanjen är "Endast två timmar bort hittar du/Endast en färjetur bort hittar du". Inom detta har vi valt att trycka på specifika USP:ar som naturupplevelser, campingar, vår danska historia, Prins Bertils stig och city.

Laddningssidor: Olika sidor på den danska webbplatsen
Geografiskt område:
Köpenhamn och Århus
Digitala kanaler: Google sök och Meta

Halmstad Stories

I början av maj lanserades den nya plattformen Halmstad Stories. En ny produkt för både besökare och invånare. Användaren kan strosa runt i och kring Halmstad och lyssna på spännande berättelser o Halmstads kultur och historia. Kampanjen för att sprida plattformen på går under maj månad. Halmstad Stories kommer även vara med i en kampanj del två i kampanjen Gyllene Halmstad.

Laddningssidor: halmstadstories.se, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. vill du veta mer om arbetet kring plattformen besöker du destinationhalmstad.se/HalmstadStories
Geografiskt område:
Halmstad med omnejd
Digitala kanaler: Meta
Tryck: Halmstads egna magasin Upplev, JCDecaux stortavlor, Hallandsposten

Familj på picknick i Simlångsdalen

Simlångsdalen. Foto: Per Nilsson

Tidigare kampanjer

Här kan du se tidigare kampanjer som Destiantion Halmstad har genomfört cirka ett år tillbaka i tiden.

Höst 2023–vår 2024

Mer information om tidigare kampanjer kommer.

Sensommar

Från början av augusti startade vår sensommarkampanj. Den pågick från 9 augusti till 9 september. Innehåll, främst weekendresor, var i fokus. Kampanjen syntes på Facebook, Instagram och Google display (bannerannonsering) i Västra Götaland (Göteborg), Skåne, Kronoberg, Jönköping och Halland.

Sommar – Let's make the best summer ever

Under sommaren pågick en längre kampanj som delades upp i flera delar. Årets budskap var "Let's make the best summer ever". Den bästa sommaren skapar vi tillsammans. Genom kampanjen ville vi skapa en positiv känsla och visa allt som var på gång i Halmstad. Här finns mycket att välja på oavsett ditt intresse och plånbok. Kampanjen påbörjades under maj månad och var aktiv till början av augusti. Annonser riktades mot Stockholm/Mälardalen, Västra Götaland (Göteborg), Skåne, Kronoberg, Jönköping och Halland. Stort fokus lades också på att sprida vad som händer i sommar lokalt i Halmstad.

Kampanjen hänvisar till sommardelen på destinationhalmstad.se. Öppnas i nytt fönster. Vill du synas i kampanjen gör du det bäst genom att registrera dina evenemang i Halmstads evenemangskalender.

Digitala kanaler: Meta, Youtube, banner-annonsering via Google Display, digitala skyltar (längs E6, i city och runt om i Halmstad), sommardel på destinationhalmstad.se med mera.
Tryck: Halmstads egna magasin Upplev, JCDecaux stortavlor, SommarHalland, Halmstads kommuns magasin med mera.
Andra kanaler: Pågatågen (Halmstad–Helsingborg), Halmstad City Airport,

Tylösand

Destination Halmstad har under 2023 fått medel att hjälpa till att utveckla Tylösand. En del i arbetet blev en digital kampanj under sommaren. Kampanjen visade utbudet i Tylösand och de aktörer som finns i området. Kampanjen visades på Facebook och Instagram under hela sommaren. Den riktade sig mot personer som befinner sig i Stockholm/Mälardalen, Västra Götaland (Göteborg), Skåne, Kronoberg och Jönköping. För kampanjen identifierades tre målgrupper och för varje målgrupp skapades en specifik landningssida.

Den danska marknaden

Under sommaren genomförde vi en kampanj mot den danska marknaden. Här var huvudfokus att få upp kännedomen om Halmstad och visa vår danska webbplats. Öppnas i nytt fönster. För att få mer tyngd i kampanjen var ett antal aktörer med som hade skapat paket riktade mot danska besökare. Kampanjen pågick under högsommaren och startade efter midsommar. Den visades på Facebook, Instagram samt Google och riktade sig mot personer i Århus och Köpenhamn.

Vår och påsk

Insatsen gjordes från slutet av mars och genom hela april månad. Här var fokus att njuta av våren i Halmstad. Kampanjen fokuserade på närområden till Halmstad. Kampanjen syntes på bland annat Facebook, Instagram och Google.

Hur kunde du bli en del av satsningen?
Du som besöksnäringsföretag kunde hjälpa till med innehåll till kampanjen. Du registrerade evenemang, aktiviteter och paketerbjudande i Halmstads evenemangskalender. Även boendeanläggningar kunde registrera boende­erbjudande kopplade till påsken (genom att lägga till kategorin paket).

När är påsken?
Själva påskhelgen 2023 var 7–10 april. I Halmstad hade skolelever lov veckan innan påsk, men en del kommuner hade lovet efter påsk. Därför är var välkommen att lägga upp påskrelaterade evenemang och aktiviteter under hela perioden 31 mars–16 april.

Dröm om sommaren

Under februari/mars gjorde en övergripande kampanj, Dröm om sommaren. Redan under början av året börjar många fundera över sin sommarsemester. Kampanjen syftar till att skapa kännedom om Halmstad och så ett frö för besök i Halmstad under 2023.

Dröm om sommaren marknadsfördes på Facebook och Instagram. Annonserna riktas till användare som befinner sig i områdena Malmö, Skånes västkust, Halland, Göteborg, Jönköping, Kronoberg, Stockholm och Mälardalen.

Exempel på annonser
Du måste vara inloggad på Facebook för at kunna se annonserna. Nedan är två exempel av de annonser som visas.

Sportlov

Från mitten av januari marknadsförde vi Sportlov i Halmstad. Öppnas i nytt fönster. Inför kampanjen uppmanades besöksnäringsföretag att registrera sina eveneamng och aktiviteter, som ägde rum under sportlovet, i Halmstads evenemangskalender evenemangskalender. Öppnas i nytt fönster. Även boendeanläggningar kunde registrera boende­erbjudande kopplade till sportlovet (genom att lägga till kategorin paket). Sportlovs­kampanjen genomfördes på Facebook, Instagram och Googel Sök. Den riktades till föräldrar med skolbarn som befinner sig max en timme från Halmstad.

När är sportlovet?
Tänk på att sportlovet är under vecka 7–10. Vi riktade främst våra kampanjer mot skollovslediga familjer under vecka 7–8.

Vecka 7 Göteborg, Kungsbacka, Jönköping, Borås med flera.
Vecka 8 Halland, Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Uppsala, Örebro med flera.
Vecka 9 Stockholm, Karlstad, Borlänge med flera.
Vecka 10 Luleå, Östersund, Sundsvall med flera.

Jul i Halmstad

Under kampanjen Jul i Halmstad samlade vi det som hände i Halmstad, kopplat till julen. Det var allt från konserter och marknader till pysselkvällar, utställningar, julbord och julshopping. Destination Halmstad marknadsförde, likt tidigare år, Jul i Halmstad och dess utbud under perioden slutet av oktober till januaris början.

Jul i Halmstad marknadsfördes bland annat via destinationhalmstad.se, kampanj på Facebook, Instagram, Google Display Network samt i den traditionella tryckta julfoldern. Den digitala kampanjen "Jul i Halmstad" riktades mot alla åldrar i Halmstad och närliggande kommuner. I kampanjen marknadsfördes julmarknader, julbord, julkonserter, shopping och presentkort. Vi gjorde även några nedslag i Danmark.

Synas i Jul i Halmstad-kampanjen
För att synas med ditt julevenemang eller aktivitet i kampanjen Jul i Halmstad, stort som smått, bad vi arrangörer och besöksnäringen att registrera sina evenemang och aktiviteterna i evenemangskalendern. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Alla evenemang som registrerades visades på sidan Jul i Halmstad på destinationhalmstad.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Ett urval visades i den tryckta foldern.

Höstkampanj 2022

Kampanjen delades upp i två delar.

En mer allmän del riktad mot äldre och vuxna utan barn eller med äldre barn. Temat var "Säg ja till". Denna del pågick vecka 38–40. Annonserna riktades från Malmö längs västkusten upp till Göteborg samt hela Kronobergs och Jönköpings län. Kanalerna som användes var Facebook, Instagram och Google Display (bannerannonser).

Den andra delen fokuserade mot familjer som är höstlovslediga, bland annat lyftes evenemang ur evenemangskalendern. Kampanjen pågick vecka 41–42. Kampanjen kördes främst digitalt men även i tryckt material.

Sen-sommarkampanj 2022

Syfte med kampanjen var att förlänga sommarsäsongen. På sen­sommar­sidan på destinationhalmstad.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. visade vi upp vad Halmstad har att erbjuda under denna period. De olika delarna i kampanjen hänvisade till denna sida.

Kampanjen pågick den 6 augusti–8 september från Malmö vidare längs västkusten, upp till Göteborg och in i Kronoberg och Jönköpings län.

Sommarkampanj 2022

Under hela sommaren pågick Destination Halmstads sommar­kampanj "Följ hjärtat till Halmstad i sommar", med Halmstads nya platsvarumärke som stod klart under våren.

Med platsvarumärket som kompass satsades på att visa Halmstads bredd som regionhuvudstad med den kustnära livsstilen. Med ett tydligare emotionellt budskap, med större fokus på människor, lyftes bland annat härliga evenemang, skönt cityliv, närheten till vattnet och kulinariska upplevelser.

Kampanjen kördes främst digitalt men även i tryckt material.

  • Digitala kanaler: Facebook, Instagram, Youtube, banner-annonsering via Google Display, digitala skyltar, Hallandsposten, sommarsida på destinationhalmstad.se med mera.
  • Tryck: Halmstads egna magasin Upplev, tidningen "Juni, juli, augusti", tidningen "Sommarhalland", JCDecaux stortavlor med mera.

Vårkampanj 2022

Från början av mars till slutet av april marknadsförde vi våren i Halmstad. Landningssidan för kampanjen var "Möt våren i Halmstad" som fylldes med tips på aktiviteter och sevärdheter. Några exempel är vackra platser att besöka i naturen, evenemang och premiärernas tid som inkluderar uteserveringar, fiske, golf och camping.

Som en förlängning av vårkampanjen kördes även annonser för Turista Hemma. Annonserna marknadsförde hela evenemanget, och därmed alla besöksmål som deltog.

De sista två veckorna skiftade fokus mer till sommarens stora evenemang.

Kampanjen rullade på Facebook, Instagram och Google Display Network.