English

Ägardirektiv och styrelse

Destination Halmstad AB är ett helägt kommunalt bolag inom koncernen Halmstads Rådhus AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ägardirektiv

Ägardirektiv för Destination Halmstad AB Pdf, 189 kB, öppnas i nytt fönster. beslutat den 18 november 2020. Utdrag ur ägardirektivet:

"Syftet med Destination Halmstad AB:s verksamhet är att utveckla Halmstad som besöks-, mötes- och evenemangsdestination för att stärka Halmstads varumärke och attraktionskraft syftande till en ökad hållbar tillväxt. "

Destination Halmstads styrelse

Destination Halmstads styrelse

Styrelse

Destination Halmstads styrelse består av fem ledamöter samt ordförande och vice ordförande. Styrelsen har valts av kommunfullmäktige i Halmstads kommun. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Den nya styrelsen tillträde i april 2023.

Anita A'son-Strandahl (M) – ordförande
anita.ason-strandahl@halmstad.se

Anders Blomqvist (L) – vice ordförande
anders.blomqvist@halmstad.se

Eva-Marie Pålsson (S)
eva-marie.paulsson@halmstad.se

Margareta Chibba (KD)
margareta.chibba@halmstad.se

Camilla Backlund (SD)
camilla.backlund@halmstad.se Länk till annan webbplats.

Magnus Ackerot (M)
magnus.ackerot@halmstad.se Länk till annan webbplats.

Christer Sernemyr (S)
christer.sernemyr@halmstad.se Länk till annan webbplats.

Sammanträdesdagar 2024

  • 14 februari
  • 20 mars
  • 28 maj
  • 22 augusti
  • 7 oktober
  • 20 november