Registrera ett nytt evenemang

Har du ett evenemang på gång? Välkommen att registrera det i vår evenemangskalender. Genom att klicka på registrera evenemang nedan intygar du att du godkänt våra riktlinjer.

För att kunna registrera ett evenemang i vår kalender måste du först läsa våra riktlinjer för evenemang. Läs riktlinjerna nedan och fyll sedan i registreringsformuläret för evenemang.

Godkänna riktlinjer

Med detta godkännande ger du oss också tillåtelse att visa information kring ditt evenemang samt att använda bilder i marknadsföringssyfte för Halmstad och Halland.

Godkänn och gå vidare * (obligatorisk)
Godkänn och gå vidare

Riktlinjer för registrering av evenemang

Evenemangskalendern ska inriktas på det som rör upplevelsestaden Halmstad. För att registrera ditt evenemang läs igenom riktlinjerna och godkänn dem längst ner på sidan. Kriterier för det som publiceras är följande.

Evenemanget

 • ska vara publikt
 • ska vara öppet för allmänheten
 • ska vara en händelse utöver den dagliga verksamheten
 • ska äga rum i Halmstads kommun
 • ska vara ett evenemang och inte en aktivitet (se nedanstående förtydliganden)
 • vara oss tillhanda via webbformulär minst 5 vardagar före evenemangsdatumet, men gärna så tidigt som möjligt.
Under Jul i Halmstad 2020 är allt som rör julen välkommet för registrering.

För andra händelser och besökstips, kontakta Halmstad Tourist Center för att få information om hur du kan synas på destinationhalmstad.se.

Evenemangskalendern är inte ett forum för

 • Måltider och/eller pubar och restauranger. Detta kan läggas in under Mat och dryck. Undantag: När måltiden är ett speciellt helgfirande eller ett event till exempel grötagille vid jul och ålagille eller då måltiden är en underordnad del av ett evenemang.
 • Religiös verksamhet såsom andakt, bön, gudstjänster, musikgudstjänster, friluftsgudstjänster eller missionerande. Dessa kan registreras, men skickas endast till Hallandsposten. Konserter, föredrag och liknande klassas som evenemang även i en kyrka och platsar i evenemangskalendern.
 • Föreningsmöten, årsmöte, konferenser eller träffas och lära sig något är normalt sett inte att betrakta som ett evenemang. Ett tips här är Föreningsaktuellt i Hallandspostenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Undantag kan göras om tillexempel ett föredrag är öppet för allmänheten.
 • Att enbart besöka en plats eller resa till en plats. Besöksmål hänvisar vi till vår övriga webbplats.
 • Butik och ordinarie försäljningsmaterial av alla slag. Butiker hänvisas till Uppleva–shopping, på inspirationssidor under kategorin shopping arbetar vi för att visa fler butiker via Google My Business. Se därför alltid till att ha ditt Google My Businesskonto uppdaterat. Hur du får synlighet på destinationhalmstad.se genom My Business har vi samlat på en separat sida.
 • Loppis och second-hand som har regelbundna öppettider och/eller egna lokaler. Dessa hänvisas till Uppleva–shopping, på inspirationssidor under kategorin shopping arbetar vi för att visa fler butiker via Google My Business. Se därför alltid till att ha ditt Google My Businesskonto uppdaterat. Hur du får synlighet på destinationhalmstad.se genom My Business har vi samlat på en separat sida. Undantag görs om loppisen äger rum vid ett enstaka tillfälle.
 • Motion, aktiviteter, promenader, babysim/rytmik, meditation, tipsrundor eller dylikt som saknar evenemangsinslag. Exempelvis är fotbollsträning inte ett evenemang men en allsvensk fotbollsmatch är det. Det som registreras som inte ses som ett evenemang skickas dock till Hallandspostens kalender. Allalänk till annan webbplats typer av folkfest av publikt attraktionsvärde är evenemang. Danskvällar till orkester är evenemang, likaså guidade vandringar.
 • Fortbildning, kurser, cirklar kommer inte med.
 • Demonstrationer, manifestationer, opinionsbildning, bidragsinsamling och politiska partiers möten och informationsträffar tillexempel valmöten, partiers träffar kring kommunala beslut och dylikt. Arrangemang som kan väcka anstöt eller som på annat sätt kan upplevas som diskriminerande eller tvivelaktig ur politiskt, religiöst eller annat perspektiv läggs inte in.
 • Utställningar tas med när det är tillfälliga utställningar och vernissager, alltså inte ett galleri som har öppet för försäljning. Dessa hör hemma under Uppleva–shopping. Utsmyckningar eller restauranger som ”har tavlor på väggarna” är inte att betrakta som en tillfällig utställning. Dessa kan platsa under Uppleva–Kultur och historia. Tres Hombres Art på Hotel Tylösand, Hotel Norre Park och Strandgatan 20 har (trots att det är hotell och café) specifik utställningsverksamhet.

Bestämmanderätt

Observera att evenemang som publiceras ska vara av intresse för en bred publik. Destination Halmstad förbehåller sig rätten att avgöra vad som är av intresse för en bred publik. Allt material godkännes av DHAB före publicering. Om tvistemål uppstår avgör VD för Destination Halmstad om något ska publiceras eller ej.

Bilder

Bilderna du laddar upp ska vara i JPG-format och av måttet 1920x1080px för att de ska publiceras på vår webbplats. Bilden ska heller inte innehålla text. Har bilden annat mått eller innehåller text publiceras den ej. Enstaka ord kan godkännas om de är centrerade i bilden. Tänk på att din bild ska vara godkänd enligt GDPRlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det går givetvis bra att registrera ditt evenemang utan bild om du inte har någon. Om du har en bild i fel format kan du själv testa använda dig av ett bildredigeringsprogram för att anpassa din bild. Ett exempel på detta är Pixlr X  öppna bildbehandlingsprogram.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

När syns mitt evenemang i kalendern?

Ju tidigare du registrerar ditt evenemang desto bättre, då många besökare och invånare planerar sitt besök i god tid. Beräkna att publiceringen kan ta upp till fem arbetsdagar.

Hallandsposten och Halmstads kommun

Hallandspostenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan hämta ut information ur vår evenemangskalenderdatabas. Det är Hallandsposten som själva gör urval om vad som kommer med i deras tryckta tidning. Alla registrerade evenemang publiceras även på Halmstads kommuns webbplats för invånare, www.halmstad.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer evenemang

Mer av Halmstad