Nätverk och samarbeten

För oss är det självklart att vi genom samarbeten och nätverk skapar ett attraktivt Halmstad. Det gör vi tillsammans med näringsliv, organisationer och arrangörer.

Letar du nya nätverk? Här hittar du de nätverk som Destination Halmstad erbjuder, samt de som vi samarbetar med.

Cykeltur i Tylösand vid livräddartornet i Halmstad längs Kattegattleden

Cykeltur i Tylösand vid livräddartornet längs Kattegattleden. Foto: Patrik Leonardsson

Besöksnäring

Genom att arrangera träffar för besösknäringen vill vi skapa en plattform för nätverk, samarbeten och kunskap för att utveckla samarbeten mellan våra företag som gör Halmstad till en starkare destination. Våra träffar är till för alla och ser lite olika ut beroende på tema/innehåll/efterfrågan och aktuella frågor. På sidan för våra besöksnäringsträffar kan se kommande och tidigare träffar.

Här nedan kan du tal del av de nätverk som finns i Halmstad. Om du ingår i något nätverk riktat till besöksnäringen och vill synas här får du gärna tipsa oss.

Summersmash på stranden i Tylösand i Halmstad

Summersmash på stranden i Tylösand. Foto: Summersmash

Halmstad Convention Bureau 

Vårt nätverk är guld värt för oss, men det är också guld värt för alla som finns i det. Därför är matchmaking av personer, projekt och organisationer ett av våra fokusområden. Syftet är att inspirera till samarbeten som gynnar alla inblandade och gör Halmstad mer attraktivt.

Det gör vi bland annat genom att koppla samman möten och evenemang som kommer till Halmstad med lokala personer, projekt och organisationer. Målsättningen är att dessa ska få utrymme i mötets eller evenemangets program. På så vis blir mötet starkare knutet till Halmstad och uppmärksamheten riktas till de verksamheter som bedrivs här. Genom att framhäva personer, projekt och organisationer som går i linje med vårt varumärke stärker vi också bilden av Halmstad.

Swedish Network of Convention Bureaus

Halmstad Convention Bureau är medlem i det svenska nätverket för Convention Bureaus, Swedish Network of Convention Bureaus (SNCVB)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Nätverket arbetar för att utveckla den svenska mötesindustrin och har två fokusområden: affärsnytta och kunskapsutveckling.

Nätverket analyserar löpande mötesindustrin i Sverige. 2017 arrangerades det 588 kongresser i Sverige. 333 av dessa var nationella och 255 internationella. Totalt deltog cirka 180 000 deltagare på kongresserna som tillsammans genererade mer än 984 miljoner i turistekonomiskt värde (vad deltagarna spenderar under kongressen).

Utslag med havsutsikt på Ringenäs Golfklubb i Halmstad

Utslag med havsutsikt på Ringenäs Golfklubb i Halmstad. Foto: Per Nilsson

Golfhuvudstaden

För att ta vara på Halmstads starka position inom golfen startade Destination Halmstad i oktober 2012 projektet Golfhuvudstadenöppnas i nytt fönster. Syftet är att stimulera besöksnäringen i Halmstad och främja tillväxt med fler arbetstillfällen i förlängningen. Tillsammans marknadsför vi golfdestinationen Halmstad under det gemensamma varumärket Golfhuvudstaden.