English

Guide för din marknadsföring

Att ha en bra produkt eller tjänst räcker inte, du måste även marknadsföra den till kunderna – nya och gamla. Det finns många olika sätt som du kan nå ut med din verksamhet på. Nedan presenterar vi några.

När du arbetar med marknadsföring handlar det inte bara om vilken kanal du ska välja när. Det viktigaste är att först börja lära känna din målgrupp och din marknad. Vilka är det som är intresserade av dina produkter och tjänster och hur når du dem?

Genom att lära känna din målgrupp blir du också mer effektiv i din marknadsföring. Att "skjuta brett" utan kunskap om målgruppen blir ofta kostsamt och ineffektivt. På verksamt.se kan du läsa fler tips om vad du ska tänka på när du väljer målgrupp och lär känna din marknad. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sociala medier

Genom att finnas tillgänglig på sociala medier ger du besökaren möjlighet att dela sin upplevelse hos dig med andra. Besökare får även en större möjlighet att se vad andra tycker om besöket hos dig. På så vis får du en kortare väg till kommunikation med dina besökare och potentiella besökare. Att lära känna din målgrupp bättre gör att du via sociala medier kan nå dem till en lägre kontaktkostnad än via traditionell annonsering.

Nedan berättar vi mer om tre av de största plattformarna på sociala medier. På verksamt.se hittar du fler tips kring användning av sociala medier i din verksamhet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Facebook

Facebook har den största användarbasen i världen bland sociala medier, vilket gör att din målgrupp sannolikt finns där. Här är tre generella tips för Facebook:

 • Kommunicera personligt och lättsamt. Tonen i texterna är viktig.
 • Kommunicera visuellt, videoklipp blir allt mer populärt.
 • Rikta annonser till specifika målgrupper. Om ditt företag vill jobba med annonsering på sociala medier är Facebook ett utmärkt alternativ. Med den största användarbasen och kanske mest robusta annonsinriktningsplattformen erbjuds goda möjligheter att nå ut till rätt personer.

För att kunna driva en företagssida behöver du först ha en personlig profil. En företagssida kan även nås av personer utan Facebookkonto. Facebook har själva satt samman bra guider för att du ska komma igång med ditt företagskonto och dess möjligheter.

Instagram

Instagram är en av de snabbast växande sociala medierna i världen, speciellt bland unga. Upp till 25 års ålder är det fler dagliga användare på Instagram än på Facebook. Instagram förlitar sig helt på foto och video för konversation. Alltså fungerar denna plattform oftast utmärkt för besöksnäringsföretag som ofta har visuellt gångbara produkter.
Med samma annonsinriktningsplattform som Facebook erbjuds här också goda möjligheter för dig att nå ut till rätt personer.

Du behöver inte en personlig profil för att driva en företagssida. Även personer utan ett instagramkonto kan se dina inlägg. Instagram är en del av Facebook och har också bra guider för att komma igång.

LinkedIn

LinkedIn är världens största affärsnätverk. Det används i hög grad för B2B (business to business, kontakt företag emellan) och som ett karriärverktyg. Det du publicerar på LinkedIn ska vara av professionellt intresse för din bransch och dina följare. Här finns även stora möjligheter att hitta andra verksamheter att samarbeta med. Genom samarbete kan ni skapa ett än större värde för kunder och därmed en än mer intressant produkt eller tjänst.

För att kunna driva en företagssida behöver du först skaffa en personlig profil. LinkedIn har information speciellt framtagen för dig med företag.

Webbplats – din hemsida

Din webbplats blir ditt företags hem på nätet. En del företag väljer bort att skapa en webbplats och använder endast sociala medier exempelvis Facebook. Vi rekommenderar att du även har en egen webbplats, eftersom det ger dig en större synlighet på nätet. Genom att ha en väl genomarbetat webbplats kan du öka din synlighet, exempelvis via Google, än mer.

Flest använder mobilen

Mobilen har länge varit det verktyg som ökat mest för att besöka webben. Idag sker majoriteten av webbplatsbesök via mobiltelefoner. Därför är det viktigt att du främst har koll på hur din webbplats ser ut i mobilvy – mobile first. Detta kan vara lätt att glömma när du själv sitter vid en dator för att uppdatera din webbplats.

Struktur

Fokusera på hur dina besökare lättast kan förstå och ta till sig dina budskap och det som du vill sälja. Bygg en struktur på din webbplats anpassad efter besökarens behov. När strukturen är på plats kan du sedan lägga till text, bilder, färg och form.

Https – säker webbplats

Att certifiera din webbplats med https istället för endast http ger dina besökare en säkrare upplevelse. Dessutom förbättras dina chanser att rankas högt i Google. Har du endast http i din url, exempelvis http://www.minwebbplats.se, varna Google för att din webbplats inte är säker och rankar dig lågt när kunder söker efter din typ av verksamhet. Det är därför viktigt att din webbplats använder https.

S:et i i https står för Secure (säker) och ser till att dina besökare får en säker uppkoppling mot din webbplats samt skyddar känslig information, bland annat lösenord och kreditkortsuppgifter, mer än http gör. En webbplats som använder https ger en mycket säkrare uppkoppling och riskerna för att kunders data nås av utomstående minskar kraftigt.

För att säkra din webbplats med https behöver du installera ett så kallat SSL-certifikat som pekar om från http till https genom en htaccess-fil. Detta kan du oftast få hjälp med via ditt webbhotell.

Text

 • Viktigast först. Eftersom de flesta besöker webben via mobilen är det viktigt att du skriver det viktigaste först och att din text tidigt svarar på läsarens frågor.
 • Kort och tydligt. Svara tydligt, kort och enkelt på de frågor som besökaren kan ha när hen besöker din webbplats.
 • Du-tilltal. Använd gärna du-tilltal även om du arrangerar gruppresor, det är fortfarande en person i taget som läser din text. Genom att skriva du känner hen sig mer träffad.
 • Styckesindelning och rubriker. För att lätta upp din text är det viktigt att du använder styckesindelning, rubriker och underrubriker. Rubriker guidar besökaren genom din sida. Ofta skummar besökaren bara igenom sidan genom att läsa rubriker och avgör sedan om hen har kommit rätt och vill läsa mer.
 • Välja rubrik. Det är viktigt att skriva intressanta rubriker som lockar din besökare att läsa vidare. Tänk på vad som är unikt med just ditt företag, din produkt eller tjänst.

Länkar

Skapa tydliga länkar på din webbplats genom att förklara vad som händer när besökaren klickar på länken. Undvik även att länka rubriker och helst även ingresser.

Länkar som fungerar:

 • Boka äventyrspaketet.
 • Läs mer om avbeställningsskyddet.
 • Ladda ner hela dagsprogrammet.

Länkar som ska undvikas då de är otydliga vad de leder till:

 • Läs mer.
 • Klicka här.
 • Här.
 • Till höger. (Exempelvis i mobil kanske inte informationen är till höger längre)

Skriv sökmotor­optimerade texter

Genom att skriva sökmotoroptimerade texter kan du öka din ranking på Google. Det är inte den enda ingrediensen för att komma högt på Google, men en del av helheten. En annan sak som påverkar ranking är om ditt innehåll för varje sida på din webbplats är unikt. Kopiera därför inte innehåll och återanvänd på flera sidor.

 • Hur mycket text? En del sidor på din webbplats kan vara av kortare karaktär, men för att Google ska se sidan som innehållsrik bör du ha drygt 300 ord på den. Glöm inte bort att lätta upp texten med styckesindelning och rubriksättning. Även bra bilder kan lätta upp din text.
 • Fokusord. När du skriver en sida, fundera över vilka som är den tillänkta målgruppen för just denna sidan och vilket ord de kommer söka på när de ska hitta din sida. Detta är ett fokusord. Ibland är fokusordet två ord intill varandra. Fokusordet är bör upprepas dels i din rubrik, men även i ingress och brödtexten längre ner på sidan. Detta utan att det ska kännas konstigt för läsaren. Exempel på fokusord kan vara "skogsbad", "asiatisk mat" eller "wakeboard".
 • Sökordsintensitet. Sökordsintensiteten handlar om hur många procent av det totala antalet ord på din sida som består av ditt utvalda fokusord. Texten bör bestå av 1–3% av ditt fokusord. Det finns flera tjänster som kan hjälpa dig att kontrollera sökordsintensiteten, däribland Visiospark.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. När texten är undersökt kan du scrolla ner på sidan för att se hur många procent av din text som utgörs av ett specifikt ord. Har du mindre än 1% kommer din sida inte hamna så högt upp på sökmotorerna och är det över 3% så kommer besökaren sannolikt tycka att texten känns tillgjord. Det gäller att hitta balans.

Flera språk

För att öka din attraktionskraft för utländska besökare rekommenderar vi dig att även ha din webbplats på ett eller flera språk utöver svenska. När du sätter igång – ta chansen att söka översättningsstöd av Almi! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Engelska är en bra grund att börja med, då det är ett världsspråk som många turister kan.
 • Översätt utvalda delar. Du behöver inte översätta hela din webbplats till de andra språken. Du kan exempelvis översätta hela din webbplats till engelska, men välja att endast översätta delar till tyska och danska. Detta gör det mer hanterbart för dig att hålla alla språken aktuella och uppdaterade. Samtidigt får den utländska besökaren en landningssida att landa på i det språk som hen känner sig bekväm med. Steget behöver sedan inte vara så långt att läsa vidare på exempelvis engelska.
 • Vilket språk är viktigast? Det beror på dina nuvarande besökare och vilka du vill locka. Vill du arbeta mot den tyska marknaden är information på tyska avgörande för att nå framgång. Många norrmän och danskar accepterar svenska eller engelska, men om du vill arbeta fokuserat med dessa marknader rekommenderar vi att du kommunicerar på deras språk.

Bilder och filer

 • Skapa en känsla. Bilder på din webbplats ska tillföra något. Det viktigt att använda bilder som skapar en känsla för besökaren och förstärker ditt budskap. En bild kan även förtydliga och förklara texten som skrivs.
 • Filstorlek. Tänk på att bilder och filer inte blir för tunga och gör din webbplats långsam. Därför bör du webbanpassa dina bilder och komprimera eventuella filer.
 • Filer? Innan du laddar upp en fil på din webbplats bör du fundera över om den verkligen behövs? Ibland kan det vara bättre att lägga in informationen direkt på webbsidan som text. Då blir webbsidan tydligare för besökaren och även sökbar via exempelvis Google.

Metarubriker och metatexter

Beroende på vilket webbpubliceringsverktyg du använder kan du ställa in metatitel och meta­beskrivning till varje sida på din webbplats.

 • Metarubrik är det som visas som rubrik när besökaren söker på via exempelvis Google.
 • Metabeskrivning är den text som visas under rubriken vid en sökning.
 • Längd. Tänk på att inte ha en för lång metatitel eller metarubrik. Är den för lång kommer inte all information synas vid sökresultatet, samtidigt som du vill nyttja så stor längd som möjligt för texterna. Det finns inget exakt antal tecken som din metatitel och metabeskrivning kan ha, detta då det är ett visst antal pixlar som kan användas. Längden som syns via en mobil eller datorskärm varierar också.
 • Fokusordet. Både i metatitel och metabeskrivning bör ditt fokusord finnas med. Läs mer om hur du väljer fokusord.
 • Testa. Det finns flera tjänster där du kan testa din metatitel och metabeskrivning, däribland Seomofo.com. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Glöm inte bort att undersöka hur resultatet blir i mobilen.

Länka till Destination Halmstads besökswebb

Vi vill gärna hjälpa dig att inspirera. Länka därför gärna till en inspirationssida på destiantionhalmstad.se som passar till din verksamhet. Saknar du något temaområde? Tipsa gärna marknadsavdelningen på Destination Halmstad.

Google My Business

Genom att skapa ett Google My Businesskonto till ditt företag ökar du ditt företags digitala synlighet. Du får exempelvis ökad synlighet via Google sök, där du bland annat kan synas i högerspalten i desktop (när du Googlar via datorn). Du får också synlighet via Googole maps, där allt fler söker information. Här kan kunder bland annat hitta dig lätt när de är i närheten, eller om de ser på kartan vad som finns innan sitt besök.

Så här kommer du igång med Google My Business

Vi uppmuntrar dig att skapa ett konto på Google My Business för din verksamhet. Har din verksamhet redan ett konto? Se då över din organisations information så att den är korrekt. Vi rekommenderar att du tar en stund och tittar på Familjen Helsingborgs webbutbildning om Google My Business. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Utbildningen är i fem delar om totalt knappt 25 minuter. Du lär dig om hur informationen i Google My Business visas för kunder och hur du får ut det mesta av verktyget.

Synas på destinationhalmstad.se?

Genom att finnas på Google My Business möjliggör du även för Destination Halmstad att hämta ut information om din verksamhet till destinationhalmstad.se. Samtidigt får du kontroll över informationen och kan själv redigera den när det behövs. Läs mer om hur du får synlighet på vår webbplats genom Google My Business på sidan Synas på destinationhalmstad.se.

PR och media

Det finns många sätt att få mediapublicitet för ditt företag. För att lyckas behöver du anpassa din kommunikation efter mediernas förutsättningar. Medier sätter oftast produkter eller reklambudskap i centrum, men lyfter gärna personliga berättelser och unika händelser. Styrkan med mediepublicitet är innehållet ofta har hög trovärdighet, eftersom det inte är köpt reklam.

För att nå ut med ditt budskap till media behöver du bygga upp relationer. Ring din lokala tidning, skicka en pressinformation eller mejla. Lägg tid och energi på att berätta vad som gör just din verksamhet intressant. Kanske har du unika produkter eller tjänster? Kanske går det väldigt bra? Eller har du ett spännande evenemang på gång? Lokala medieaktörer hittar du på vår sida Synas i Halmstad.

Nackdelen med mediepublicitet är att du inte själv äger innehållet i artikeln eller inslaget. Känner du dig osäker efter en intervju, be att få se artikeln eller inslaget innan det publiceras. Du får alltid lov rätta faktafel och du får oftast lov snygga till uttalanden innan publicering.

På verksamt.se finns bra och enkla tips på hur du ska gå tillväga om du vill satsa mer på PR. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tryck och printannonser

Ibland kan det vara bra att komplettera en digital kampanj med annonser i tryckta tidningar, såsom dagstidningar eller magasin, för att nå fler personer. Framför allt om du har en något äldre målgrupp eller om det är inom ett specifikt intresseområde där det finns ett magasin. Många annonsörer erbjuder också native advertising, där din annons utformas som redaktionellt innehåll. Detta kan vara ett bra komplement till traditionell annonsering. På verksamt.se finns fler tips på vad du bör tänka på när du annonserar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Även flyers, det vill säga enklare trycksaker som man kan dela ut, kan ge uppmärksamhet vid rätt tillfälle. Till exempel i samband med evenemang eller mässor där kunden kan ta flyern med sig hem och påminnas om ett erbjudande eller kontaktuppgifter.