Evenemang

Halmstad är en upplevelsestad där både små och stora evenemang får ta plats. Med vår hjälp får du all information du behöver för att arrangera evenemang i Halmstad.

Halmstad Convention Bureau har till uppdrag att stötta dig som vill arrangera ett evenemang. Det innebär att vi hjälper er att hitta de bästa alternativen, säkerställer att staden och våra anläggningar har möjlighet att ta emot ert evenemang samt preliminärbokar anläggningar, lokaler och evenemangsytor. Om du är intresserad guidar vi dig på en visning hos oss där ni får uppleva staden på plats.

Våra tjänster

Våra tjänster är en kommunal service med syfte att utveckla Halmstad som mötes- och evenemangsstad. Därmed är alla våra tjänster kostnadsfria.

  • Vi bistår med information som visar vad Halmstad och regionen har att erbjuda.
  • Vi introducerar dig till relevanta personer, nätverk, aktörer och organisationer för att skapa större effekter av ditt evenemang.
  • Vi arrangerar studiebesök och visningar då vi presenterar anläggningar, lokaler och evenemangsytor som är relevanta för evenemanget.
  • Vi ger råd kring hur ditt evenemang kan marknadsföras.
  • Vi lotsar lokala ambassadörer som arbetar för att fler evenemang ska äga rum i Halmstad.
  • Vi säkerställer att Halmstad kan ta emot ditt evenemang genom att uppskatta behov och preliminärboka anläggningar, lokaler och evenemangsytor.
  • Vi hjälper dig att utvärdera ditt evenemang och ger råd kring hur det kan utvecklas.