English
Publicerad 8 november 2023

Goda ambassadörer hyllades

Diplommottagare Ambassadörslunchen 2023. Foto: Andreas Svensson.

Idag har vi lyft fram och hyllat lokala värdar som är goda ambassadörer för Halmstad. Det är människor, organisationer och föreningar vars insatser som lokala värdar gör att vi tillsammans kan värva möten till staden. Något som är oerhört betydelsefullt på flera plan.

I år var det sjunde året som vi bjöd in till vår Ambassadörslunch, den här gången på ProfilHotels Halmstad Plaza. Karolina Davidsson, vd på Destination Halmstad, välkomnade och modererade och kommunstyrelsen ordförande Stefan Pålsson (S) delade ut de välförtjänta diplomen och självklart deltog landshövdingen Brittis Benzler vid sammankomsten den 8 november.

– Vi vill verkligen uppmärksamma dessa mötesambassadörer. De är betydelsefulla för hela Halmstad, dess näringsliv och invånare. Det är möten som genererar miljontals kronor i intäkter. Men det är framför allt möten som skapar mervärden, kunskapsutbyten och stärker Halmstads platsvarumärke på både kort och lång sikt. Vem vill inte återvända till en plats som visat på gott värdskap, oavsett om det är i professionen eller som turist. De lokala värdarnas insatser är guld värda säger Anita A:son Strandahl (M) ordförande i Destination Halmstad AB.

Förutsättningar för möten behövs

För att kunna genomföra större möten krävs flera förutsättningar. Reselogistiken ska vara smidig, det ska finnas någonstans att bo och givetvis någonstans att mötas. Därför är det värdefullt när en ny aktör satsar på både boende och mötesplatser. Mikael Pettersson, hotelldirektör på ProfilHotels Halmstad Plaza berättade om deras senaste satsning på just mötesplatser vilket förbättrar Halmstads möjligheter i konkurrensen om större möten.

Våra diplommottagare

Här är Halmstads uppmärksammade mötesambassadörer och möjliggörare 2023:

  • Peter Thomasson Sommer, Överläkare Neurologi på Hallands Sjukhus. Mötet: Neurologiveckan 2024.
  • Paulina Strömberg Wester och Johanna Rosdahl, Barn- och ungdomskliniken, Region Halland. Mötet: Barnveckan 2023.
  • Staffan Enting, HH Innovation AB. Mötet: Innovation by Collaboration 2023.
  • Fabiola Kindblad och Gay Ljungberg. Mötet: Rädda Barnens verksamhetskonferens 2023.
  • Maria Lovelöv och Conny Hansen. Mötet: Svenska Soldathemsförbundets årliga kongress 2023.
  • Peter Abrahamsson, Verksamhetschef/Tandläkare på specialisttandvården, Hallands Sjukhus. Mötet: Svenska Käkkirurgers årsmöte 2023.
  • Olga Rauhut Kompaniets, Universitetslektor i företagsekonomi & Programansvarig för Internationella marknadsföringsprogrammet på Högskolan i Halmstad. Mötet: International Place Branding Association (IPBA) 2023 – ett internationellt möte i Helsingborg om place branding där Högskolan i Halmstad var en av de lokala värdarna.

Några av mötesambassadörerna intervjuades på scen för att inspirera fler till att bli lokala värdar.

– Tillsammans med den lokala kunskapen som våra ambassadörer besitter skapar vi förutsättningar för fler och starkare möten till Halmstad. Det är ett målmedvetet arbete där värdskap på hemmaplan även är ett sätt att jobba smart med förändring och samhällsutveckling tillsammans. Vi stärker vårt varumärke, spetsar vår lokala kompetens och fångar kanske en och annan framtida turist när möten som Barnveckan eller Neurologiveckan kommer till Halmstad säger Linda Hellring, Projektledare, Halmstad Convention Bureau, Destination Halmstad AB.

Detta gör Halmstad Convention Bureau

Halmstad Convention Bureau är en del av Destination Halmstad AB som arbetar med att värva större möten och evenemang till kommunen. Halmstad Convention Bureau kan stötta den lokala värden i allt från att göra ett anbud till att säkerställa att staden är redo för att ta emot ditt möte eller evenemang. Värdet av möten, både ekonomiskt och för att stärka varumärket, är stort därför är denna service kostnadsfri.

Läs mer om ambassadörslunchen och tidigare års diplommottagare. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Linda Hellring

Projektledare, Halmstad Convention Bureau, Destination Halmstad
Mobil: 0706-65 25 71
E post: linda.hellring@halmstad.se