Tillgänglighets­redogörelse

Destination Halmstad AB står bakom den här webbplatsen och vi arbetar för att så många som möjligt ska kunna använda den. Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är tillgängliga. Se avsnittet kända tillgänglighetsproblem nedan för mer information. Webbplatsen släpptes under 2019 och då var tillgänglighet högt upp i prioriteten. Sedan webbplatsen släppts arbetar vi kontinuerligt med att se över vår tillgänglighet.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från halmstasteater.se som inte är tillgängligt för dig kan du höra av dig till Halmstad Tourist Center för biljettfrågor. För övriga frågor kontakta HalmstadsTeater. Kontaktuppgifter hittar du på vår kontaktsida. Du kan också välja att höra av dig via vårt digitala formulär synpunkter.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via vårt digitala formulär "synpunkter" så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vår ambition är att kontinuerligt arbeta med att lösa de kända tillgänglighetsproblemen.

Hur vi testar webbplatsen

Vi granskar regelbundet tillgängligheten, främst med automatiserade verktyg i webbpubliceringsverktyget, men även genom viss manuell granskning. Detta gör vi internt. Vi använder oss även av en webbyrå för att få stöd i att hålla tillgängliheten hög.

Kända tillgänglighetsproblem

Problem vid användning utan synförmåga

  • Det finns filmer som saknar syntolkning
  • Det finns moduler som är integrerade via iframe och widgets.
  • Det finns pdf:er och dokument som inte är tillgängliga. Dock finns oftast texter från pdf:er samt eventuell karta även tillgägnligt direkt på sidan i form av text och digital karta.

Problem vid användning med nedsatt syn

  • Det finns pdf:er och dokument som inte är tillgängliga. Dock finns oftast texter från pdf:er samt eventuell karta även tillgägnligt direkt på sidan i form av text och digital karta.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

  • Det finns pdf:er och dokument som inte är tillgängliga. Dock finns oftast texter från pdf:er samt eventuell karta även tillgägnligt direkt på sidan i form av text och digital karta.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

  • Det finns tabeller som kan upplevas svåra att läsa av i mobil
  • Det finns moduler som är integrerade via iframe och widgets och kan vara svårare att hantera.

Problem vid användning med nedsatt rörlighet

  • Det finns moduler som är integrerade via iframe och widgets och kan vara svårare att hantera.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

  • Det finns moduler som är integrerade via iframe och widgets och kan vara svårare att hantera.

Problem vid användning utan hörsel

  • Det kan finnas filmer som saknar textremsa.

Undantag om tillgänglighet

Enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service undantas dokument som är publicerade innan 2018-09-23. Detsamma gäller videofilmer publicerade innan 2020-09-23. Detta innehåll är tillgängligt endast i undantagsfall.