Behandling af personoplysninger

Destination Halmstad AB behandler personoplysninger for at kunne opfylde sine forpligtelser over for borgere, ejendomsejere, erhvervsdrivende og myndigheder.

Databeskyttelsesforordningen, også kaldet GDPR, har til formål at beskytte den grundlæggende menneskeret, retten til privatliv. En persons personlige integritet må ikke krænkes i forbindelse med personoplysninger.

Destination Halmstad AB er en del af Halmstad kommune. Læs, hvordan Halmstad kommune behandler personoplysninger på halmstad.se