Vårt arbetssätt -
Stadens Legacy

I Halmstad arbetar vi för att göra mer av mötet och evenemanget. Genom ett hållbarhetsperspektiv arbetar vi för att möten och evenemang ska skapa långsiktiga positiva effekter för boende, besökare och näringsliv i Halmstad.

På Halmstad Convention Bureau ser vi på möten och evenemang från ett hållbarhetsperspektiv. Därför arbetar vi aktivt för att skapa långsiktiga effekter av möten och evenemang som sträcker sig utanför genomförandedagarna. Det kallar vi att göra mer av evenemanget eller mötet. Läs gärna några av våra case nedan om vårt arbetssätt.

Destination Halmstad är också en miljödiplomerad organisation. Halmstad Convention Bureau strävar mot att värvade evenemang och möten ska ha potential att bli miljöcertifierade.

Matchmaking i vårt nätverk

Vårt nätverk är guld värt för oss, men det är också guld värt för alla som finns i det. Därför är matchmaking av personer, projekt och organisationer ett av våra fokusområden. Syftet är att inspirera till samarbeten som gynnar alla inblandade och gör Halmstad mer attraktivt.

Det gör vi bland annat genom att koppla samman möten och evenemang som kommer till Halmstad med lokala personer, projekt och organisationer. Målsättningen är att dessa ska få utrymme mötets eller evenemangets program. På så vis blir mötet starkare knutet till Halmstad och uppmärksamheten riktas till de verksamheter som bedrivs här. Genom att framhäva personer, projekt och organisationer som går i linje med vårt varumärke stärker vi också bilden av Halmstad.

Case

Här presenterar vi ett antal case som visar hur vi gör mer av evenemang och möten i Halmstad.

Lokalt Food Tech-företag gästade livsmedelseliten

Livsmedelsdagarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är ett årligen återkommande möte på Hotel Tylösand. Under mötet 2019 kopplade vi på Halmstad Convention Bureau samman en lokal aktör inom Food Teach direkt med arrangören för att se på möjligheten att ordna studiebesök för deltagarna. Halmstadföretaget Futu Farm, som ligger i absolut framkant när det gäller framtidens hållbara sätt att odla energisnålt och med minimal vattenförbrukning, gjorde något så unikt som att flytta odlingscontainern till mötesplatsen. På detta sätt fick alla deltagarna på Livsmedelsdagarna möjlighet att ta del av vad hydroponisk odling är, och vad som kan odlas. Samtidigt fick Futu Farm träffa den svenska livsmedelseliten. Det blev ett win-win-projekt för alla parter.

Filmen visar hur det går till att flytta en jättelik odlingscontainer till en kongressanläggning. Deltagarna kunde göra sitt studiebesök i direkt anslutning till möteslokalerna.

Storytelling om VM-pokalen

Strax innan lag-VM i bordtennis anlände en något sliten VM-pokal till Halmstad. Den lokala guldsmeden Håkan Ramsén fick möjlighet att reparera den. Det visade sig att han sedan barnsben varit en flitig besökare på bordtennismatcher och haft de stora stjärnorna som förebilder. 2018, många år senare, fick han äran att reparera den anrika trofén med historia ända från 1939. Genom att berätta om guldsmeden i ett reportage skapade vi uppmärksamhet kring världsmästerskapet samtidigt som fokus hamnade på en lokal företagare. Vi skapade också en starkare koppling mellan evenemanget och Halmstad.

Guldsmeden Håkan Ramsén arbetar med VM-pokalen.

Fotboll främjade kvinnligt konstnärskap

Under samverkansarbetet inför UEFA Dam-EM i fotboll upptäckte man en möjlighet till att främja kvinnligt konstnärskap. Halmstads kommuns konstsamling bestod nämligen till 85 % av verk skapade av manliga konstnärer. Därför genomfördes en unik konstutställning där 15 kvinnliga konstnärer med lokal anknytning tolkade temat fotboll. Konstverken blev sedan en del av kommunens konstsamling och är idag placerade på Halmstad Arena. Projektet var ett samarbete mellan Destination Halmstad, den lokala organisationen för UEFA dam-EM, kulturförvaltningen och de lokala konstnärerna.

Ping Pong Power adresserade samhällsutmaningar

När det stod klart att Halmstad skulle stå värd för vårt största evenemang någonsin, lag-VM i bordtennis, beslutade vi att initiera projektet Ping Pong Power. Under flera års tid pågick projektet med målsättningen att fler personer skulle komma i kontakt med bordtennis. Projektet tog avstamp i högaktuella samhällsutmaningar som integration och åldrande befolkning.

Man lyfte pingisens fördelar för gammal som ung och använde sporten som en social bro för att etablera nyanlända. Fler än 100 pingisbord delades ut till äldreboenden, skolor, fritidsgårdar och asylboenden. Dessutom genomfördes flera stora och små evenemang fram till tiden för världsmästerskapet.

Ping Pong Power-ambassadören Jörgen Persson visar Saidy Åberg grunderna i pingis.

Mötesforum om evenemangssäkerhet mitt under ett hektiskt evenemang

I maj 2018 spelades lag-VM i bordtennis i Halmstad Arena med 142 lag från världens alla hörn. Parallellt med detta arrangemang stod Destination Halmstad och Halmstads kommun värdar för Evenemangssäkerhet 2.0 som är en nationell säkerhetskonferens för idrott, festival och arenasäkerhet.

Mötesdeltagarna kunde då göra studiebesök på världsmästerskapet och studera evenemangssäkerhet i praktiken - ett sätt att skapa synergier mellan ett stort evenemang och möten.

Akademiskt partnerskap höjde idrott till forskarnivå

Högskolan i Halmstad gick in som akademisk partner till bordtennis-VM. Man genomförde bland annat en forskningskonferens på temat ”framtiden för racketsport” där ett hundratal forskare, tränare och idrottare deltog i den tre dagar långa konferensen. Samarbetet var givet då ett av högskolans profilområden är just hälsa och innovation.

Hösten efter världsmästerskapet gick man ut med nyheten att Svenska Bordtennisförbundet och Högskolan i Halmstad hade enats om en gemensam satsning där elitidrott kombineras med akademiska studierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Satsningen har nu lett till att man planerar för ytterligare en utbildninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Högskolan i Halmstads rektor Stephen Hwang inledningstalar under forskningskonferensen om racketsport.

Nationell publicitet med lokala berättelser

Sommaren 2014 höll Halmstad i vandringsutställnigen Titanic – the Exhibition. Vad många inte vet är att svenskar var den tredje största nationaliteten ombord på Titanic. För att nå ut mer marknadsföringen nationellt gjorde vi en efterlysning där vi sökte släktingar till personer som rest med Titanic. Vi utgick också från ett register över svenskar som rest med fartyget.

Utifrån det skapades ett antal berättelser med koppling till olika orter runt om i Sverige – människoöden där man kunde läsa om lokala personer som valt att ta resan över Atlanten. Berättelserna skickades tillsammans med en interaktiv karta över resande med Titanic till de olika orterna runt om i Sverige. Kampanjen gav nationellt genomslag i media.

Henrik Kvillner från Bohuslän reste med Titanic.

En berättelse ur kampanjen

Henrik Kvillner hette egentligen Johannesson och hade tagit sitt namn från sin hemsocken Kville i Bohuslän. Kvillner var ingenjör på Trollhätte Kanalverk, han var 31 år och en av företagets yngsta ingenjörer på Linjebyggnadsbyrån. Resan till Amerika var ett statligt stipendium för att studera järnkonstruktioner. Han var förlovad med Signe Kjellberg i Göteborg och tanken var att Henrik och Signe skulle gifta sig när han kom tillbaka från sin studieresa.

Henrik reste andra klass och på Titanic lärde han känna några andra svenskar, Dagmar Bryhl med fästmannen Ingvar Enander och Dagmars bror Kurt. De befann sig alla vid båt 12, som Signe tilläts stiga i, men ingen av männen fick gå i båten. Vakthavande styrman Lightoller ansåg att regeln om kvinnor och barn var viktig att upprätthålla och knappt någon man på Titanics babordssida kom i en livbåt. Båt 12, som kunde ta 65 människor, rodde bort med 28. Kvillner, Enander och Kurt Bryhl omkom. Kvillners kropp hittades. Han ligger begravd i Halifax i Kanada. Kroppen fick nummer 165 och det man fann på hans kropp återsändes till familjen. Signe Kjellberg fick tillbaka förlovningsringen.

På utställningen visades Henrik Kvillners klocka.