Varför destinationsutveckling?

Att aktivt utveckla en destination ger tydliga vinster för samhället i stort. Turismen är en stark tillväxtbransch – som skapar dessutom nya arbetstillfällen med stark lokal förankring. Hur hänger allt ihop? Det kan vi förklara!

Destination Halmstad har till uppgift att aktivt verka för utvecklingen av Halmstad som besöks-, mötes-, och evenemangsstad. Det konkreta resultatet av detta syns i hur mycket pengar besökare spenderar i Halmstad. Under 2016 konsumerade besökare i Halmstad för 3 miljarder kronor och sysselsatte motsvarande 2 000 årsverken (heltidstjänster på helårsbasis) inom besöksnäringen enligt Handelns Utredningsinstitut (Hui). Läs rapporten frå Hui.PDF

Vad är turism och vad är en destination?

Enligt FN-organet UNWTO (United Nations World Tourism Organization)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster omfattar turism människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften.
I Sverige används numera ”besökare” istället för ”turist”, eftersom ”besökare” bättre omfattar både fritidsresor och affärsresor, läs mer i Tillväxtverkets begreppsnyckellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I Sverige definieras oftast besökare som alla människor boende utanför den aktuella kommunen. Målet för besökarnas resa är en destination (resmål).

Vad är besöksnäringen?

Besöksnäringen är inte en specifik bransch inom näringslivet, utan delar av flera. De branscher som har högst andel av omsättningen kopplat till turism är hotell, restaurang och övrig logi. Transporter, varuhandel, kultur, sport och rekreation är andra delar av näringen. Men all omsättning i dessa branscher kan inte kopplas till turism, utan varje näringsgren har en egen procentsats för turismrelaterad omsättning. Inom den svenska besöksnäringen omsatte turismen 296 miljarder under 2016. Detta mäts av Tillväxtverket.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur räknar man besökare?

Besökare delas vanligtvis upp i tre kategorier: Kommersiella gästnätter, icke-kommersiella gästnätter och dagbesök. Här är kommersiella gästnätter absolut enklast att mäta och den som är vanligast förekommande i statistik. Där räknas antalet gäster på hotell, stugbyar, vandrarhem och camping (HSVC). Statistiska centralbyrån (SCB), tar varje månad fram statistik över antalet gästnätterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i alla Sveriges kommuner.

Hur är turism export?

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är utländska besökare extra åtråvärda då deras konsumtion i Sverige räknas som exportvärde och momsintäkter till statskassan. Den svenska turismens exportvärde 2016 uppgick till 120 miljarder kronor – betydligt högre än välkända exportprodukter som läkemedel och järn- och stålproduktion. På nationell nivå arbetar Visit Swedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att marknadsföra Sverige som besöksland internationellt, men internationell marknadsföring görs även av regionala och lokala destinationer. Den utländska turismen ökar både nationellt och i Halmstad.

Varför läggs offentliga resurser på att utveckla just besöksnäringen?

Besöksnäringen är inte bara en av Sveriges största och snabbast växande näringsgrenar - den har också flera samhällsekonomiska fördelar. Branscherna inom besöksnäringen är generellt sett arbetsintensiva, vilket innebär att de har många anställda sett till företagens storlek (omsättning).

När besöksnäringen växer, ökar antalet nya jobb i besöksnäringen snabbare än om samma tillväxt skulle ske i andra branscher, som tillverkningsindustrin. Besöksnäringen innefattar många serviceföretag och kan ofta erbjuda ett första jobb för den som försöker komma in på arbetsmarknaden. Risken för att jobben försvinner utomlands är också betydligt mindre. En fabrik är lättare att flytta än en destination. Detta sammantaget gör det betydelsefullt och lönsamt för kommuner, regioner och länder att aktivt arbeta med destinationsutveckling.

Läs mer om turismens bidrag för jobb och tillväxt på Visitabarometernlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vilken nytta har jag som invånare av turismsatsningar?

Investeringar i destinationen används inte bara av turister, utan även av kommuninvånarna. Det kan handla om allt utveckling av områden, evenemang eller infrastrukturprojekt. Till exempel är nya cykelvägar på Kattegattledenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster något som alla kommuninvånare kan använda – och i förlängningen höjer livskvaliteten för invånarna.

Hur destinationen uppfattas av besökare och potentiella besökare påverkar i hög grad vilken bild omvärlden har av det aktuella landet, regionen eller kommunen – destinationsutveckling bygger också varumärke. Det påverkar om människor vill flytta hit, etablera företag, eller hur man som invånare uppfattar sin hemort. Kort sagt, potentialen i destinationsutveckling är enorm!

Vill du ha lokala analyser och omvärldsbevakning?

Prenumerera på Destination Halmstads nyhetsbrev!

Läs mer:

UNWTOlänk till annan webbplats - Internationella rapporter
Tillväxtverketlänk till annan webbplats - Nationella rapporter
Visit Swedenlänk till annan webbplats - Nationell destinationsmarknadsföring & målgruppsanalyser